TRỌN!

Client

Client Name

Năm

2019

Địa điểm

Hà Nội, Việt Nam

Chia sẻ

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

Một trong những dự án của La Grâce Hanoi cho Tết năm 2019. Câu chuyện được phối hợp với sản phẩm thời trang cao cấp chính hãng từ nhiều thương hiệu.