Acerca de

​Theo dõi giao dịch gửi đến Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Bộ Tài Chính

Kính gửi đến với các quý khách hàng, vì nhận thấy sự chuyển biến phức tạp và sự ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19 đối với xã hội và cộng đồng chúng ta.

La Grâce sẽ dành ra 100,000 VNĐ cho mỗi đơn hàng bất kể giá trị để gửi đến Quỹ vaccine phòng COVID-19 của Bộ Tài Chính. Cách thức đóng góp là khi La Grâce gửi tổng kết số tiền vào ngày mùng một mỗi tháng! Vì lý do thông tin nội bộ, chúng tôi sẽ thông báo chính xác đến chỉ duy nhất thành viên của La Grâce Club.